Audyty energetyczne zgodnie z normą PN

 

AUDYTY ENERGETYCZNE w myśl ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Efektywności Energetycznej.

Kto jest zobowiązany wykonać audyt energetyczny?

Każde przedsiębiorstwo, które w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych, licząc każdy rok niezależnie, osiągnęło którykolwiek z poniższych parametrów:

  • Zatrudnienie niezależnie od formy zatrudnienia powyżej 250 i więcej osób zatrudnionych lub/i
  • Suma bilansowa 43 mln EUR (175,82 mln zł) lub więcej
lub/i
  • Roczny obrót 50 mln EUR (204,45 mln zł) lub więcej
jest zobowiązane zrealizować Audyt Energetyczny i złożyć raport z tego audytu do dnia 30 września do Urzędu Regulacji Energetyki, w kolejnym roku po którym uzyskało którykolwiek z powyższych parametrów.

Audyt Energetyczny w myśl Ustawy o Efektywności Energetycznej należy przeprowadzić co 4 lata.

Co grozi gdy audyt nie zostanie wykonany w terminie?


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ma prawo nałożyć karę w wysokości do 5% rocznego obrotu na przedsiębiorstwo, które było do tego zobowiązane w danym roku, a nie złożyło w terminie do 30 września Audytu Energetycznego.


Jak przebiega proces audytowy?

  • W oparciu o przesłany na adres kontakt@peneco.pl mail z danymi adresowymi firmy, przesyłamy do wypełnienia „Ankietę Wstępną Audytu Energetycznego”, która zawiera podstawowe informacje o badanym przedsiębiorstwie.
  • W oparciu o w/w Ankietę, przygotowujemy ofertę dotyczącą przeprowadzenia Audytu Energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247
  • Z chwilą zaakceptowania oferty i podpisania Umowy, w oparciu o potwierdzony z Klientem harmonogram działań, prowadzimy działania audytowe
  • Po zakończeniu audytu przygotowujemy raport z Audytu Energetycznego w 2 egzemplarzach, w formie pisemnej, w języku polskim oraz w formie elektronicznej w formacie .pdf. wraz z załącznikiem pt. ,, Zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wykonaniu audytu w (dane Zamawiającego) zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r.”, który należy przesłać do URE w terminie do 30 września 2017 r.
 

Co jest wynikiem audytu?

Można przyjąć że Audyt Energetyczny spełnia dwie bardzo istotne kwestie. Są nimi:
  • wypełnienie obowiązku Ustawowego nałożonego na Przedsiębiorstwo
  • w Audycie zawarte są bardzo istotne konkluzje związane z sugerowanymi rozwiązaniami, które ograniczą zużycie energii w Przedsiębiorstwie wraz z wyliczeniem czasu zwrotu z poniesionych na modernizację inwestycji; zazwyczaj najlepszą efektywność modernizacyjną osiągają zagadnienia związane z modernizacją instalacji sprężonego powietrza oraz modernizacją oświetlenia (poniżej 2 lat), a najdłuższy czas zwrotu mają inwestycje związane z całościową termomodernizacją
 

I co dalej?

W zależności od przedstawionych wniosków w oparciu o przeprowadzony Audyt, przygotowujemy konkretne rozwiązania, których celem jest zdecydowane zmniejszenie zużycia mediów w przedsiębiorstwie.

Ponadto w oparciu o Audyt Energetyczny, możemy przygotować Audyt Efektywności Energetycznej, który w oparciu o zawarte w nim wyliczenia może spowodować możliwość ubiegania się o tzw. „Białe Certyfikaty”, które można spieniężyć na rynku w ramach otwartych przetargów.
 

Ile to trwa?

Czas trwania Audytu uzależniony jest od wielkości Przedsiębiorstwa oraz ilości procesów jakie się w nim odbywają. Najczęściej trwa ok. 2-4 tygodni, choć bywają audyty które trwają nawet 3 miesiące.

 

Co powinienem zrobić chcąc przeprowadzić Audyt?

Napisz maila z informacją o gotowości do przeprowadzenia audytu na adres kontakt@peneco.pl lub zadzwoń na jeden z podanych numerów telefonu: 725-88-88-12 lub 510-975-260

Czy jest coś co jeszcze powinienem wiedzieć?

Wspomniany Audyt każdy duży przedsiębiorca, jest zobowiązany przeprowadzać co 4 lata, o ile nie wprowadzi do firmy norm ISO 50001. Jesteśmy gotowi przygotować również certyfikacje pod kątem wprowadzenia tej normy w Twojej Firmie.
Zadzwoń
510 975 260