Generatory prądotwórcze


Generatory prądotwórcze dla użytkowników przemysłowych i instytucjonalnych

Dzisiejszy niepewny, przeładowany system energetyczny, zmienne warunki dystrybucji i zużycia (np. gorące lata lub klęski żywiołowe) zmuszają do szukania alternatywnych , wspomagających lub/i awaryjnych systemów zasilania.


generator-1

Najpewniejszym, sprawdzonym i prostym sposobem na zabezpieczenie zasilania w przypadku problemów z energią z sieci, jest spalinowy generator prądotwórczy, dobrze dobrany do potrzeb konkretnego użytkownika. Stąd bardzo ważne jest precyzyjne określenie potrzeb w tym zakresie i skonstruowanie odpowiedniego urządzenia, które będzie zapewniało odpowiednie parametry dostarczanej energii.


By móc dobrać i zaprojektować odpowiednie rozwiązania, możemy określić kilka najważniejszych zagadnień, a są nimi:

1. Określenie mocy, którą ma pokryć generator – by to określić niezbędny jest audyt na minimalne zapotrzebowanie tzw. mocy bezpiecznej
2. Określenie poziomu automatyzacji uruchomienia i synchronizacji generatora, rodzaj startu (ręczny, wzbudzany rozrusznikiem lub automatyczny) i czasu gotowości do zasilania (standardowy lub przyspieszony poprzez stałe utrzymywanie silnika spalinowego do pracy pod obciążeniem)
3. Dobór najlepszego miejsca instalacji i pracy urządzenia pod kątem:
a. szybkiego dostępu i jak najkrótszego czasu potrzebnego do uruchomienia
b. sprawnej wentylacji i chłodzenia
c. zapasu odpowiedniej ilości paliwa
d. wygłuszenia miejsca pracy generatora
e. innych zagadnień związanych z warunkami budowlanymi (czy jako urządzenie zabudowane w istniejącej infrastrukturze czy jako urządzenie zabudowane w niezależnym obiekcie przystosowanym do różnych warunków)
4. Ustalenie rodzaju obsługi serwisowej
a. okresowy poprzez dokonywanie regularnych przeglądów
b. z tzw. autotestem i monitoringiem serwisowym

Jak wiadomo, w przemyśle i instytucjach (banki, hotele, szpitale, sanatoria, urzędy itp.) zapotrzebowanie na energię zapewniającą podtrzymanie pracy najważniejszych systemów jest duże, stąd w naszych aplikacjach generatorów korzystamy z silników wysokoprężnych na olej i gaz, najlepszych producentów światowych (Volvo, MTU, Deutz, Perkins itd.). Jednocześnie same prądnice i osprzęt dobierany jest pod kątem trwałości, niezawodności i nowoczesności.

Zapewniamy obsługę inwestorów od momentu wstępnych ustaleń, audytu, projektowania, budowy oraz montażu, do uruchomienia i szkolenia, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zadzwoń
510 975 260