Modernizacja oświetlenia


Dobrze zaprojektowana i oświetlona przestrzeń miejska, przekłada się na:

two-houses

KOMFORT

Zdecydowaną poprawę komfortu życia mieszkańców, co ma wpływ na chęć osiedlania się na terenie danej gminy nowych mieszkańców
traffic

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym i ruchu pieszych, co przy analizie statystyk bezpieczeństwa wpływa na pozytywne postrzeganie gminy
budget

REDUKCJĘ KOSZTÓW

Dużą, dochodzącą nawet do 85% redukcję kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury oświetleniowej, co w sytuacji budżetowania wydatków, pozwala realizować inne dodatkowe cele z zaoszczędzonych na zmodernizowanym oświetleniu środków.
user

WIZERUNEK

wzmocnienie pozytywnej strony wizerunkowej miasta bądź gminy, przekładające się na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów tworzących miejsca pracy i płacących lokalne podatk


Naszym celem jest wypracowanie wraz z przedstawicielami JST optymalnych rozwiązań dla danej Jednostki poprzez zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań, które zarządzający miastem bądź gminą stawiają jako cel modernizacji.
W oparciu o ta diagnozę przygotowujemy często wielowariantowe propozycje rozwiązań, które mają za zadanie sprostać wymaganiom naszych Klientów. Innymi słowy wspieramy osoby odpowiedzialne za projekt od strony merytorycznej przy projektowaniu modernizacji.

  • redukcje zużycia energii elektrycznej o minimum 60% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia ulicznego,
  • odpowiednie, zgodne z normami i klasyfikacją drogi dobranie charakterystyki oświetlenia co przekłada się na właściwy projekt, będący podstawą wykonania dobrego, zgodnego z odpowiednimi przepisami, systemu oświetlenia zewnętrznego
  • zapewnienie gwarancji producentów opraw oświetleniowych nie krótszej niż 5 lat, co przy założeniu uśrednionego zwrotu z inwestycji w oparciu o oszczędności ok. 1,5 - 2,5 roku, daje właściwe bezpieczeństwo inwestycyjne,
  • czas trwałości źródeł światła 100.000 h - co przekłada się na ponad 20 lat bezawaryjnej i bezproblemowej dla zarządzającego infrastrukturą oświetleniową pracy (średnio 4.000 h pracy na rok przez 12 h na dobę),
  • trwałość obudów opraw oświetleniowych - konstrukcje oparte na odlewach ze stopów lekkich, pokrytych powłokami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, co ma znaczenie dla “długowieczności” i bezawaryjności opraw zewnętrznych,
  • różnorodność form w zależności od potrzeb co pozwala optymalnie dostosować kształt czy też moc opraw, do charakteru poszczególnych obszarów miejskich (ulice, place, architektura zabytkowa, architektura nowoczesna, parki, place zabaw, obszary handlowe i rekreacyjne itd.) w sposób odpowiadający stylowi dennego obszaru
  • doskonałe parametry światła pod kątem barwy (zimna, neutralna, ciepła), natężenia czy też strumienia świetlnego dzięki stosowanej technologii rozsyłu i optyki, która umożliwia precyzyjne oświetlenie pożądanych obszarów, bez „zaśmiecania światłem” nieba co jest ujęte w dyrektywach unijnych
  • pełne i płynne zarządzanie każdą latarnią z osobna lub grupami latarń – poprzez systemy zarządzania infrastrukturą oświetleniową /li>
Zadzwoń
510 975 260