Oświetlenie dróg, placów i parkingów


Prowadząc działalność związaną z przemysłem, bardzo często firmy posiadają zewnętrzne przestrzenie (place składowe, drogi wewnątrz zakładowe czy też inne miejsca, które wymagają oświetlenia zewnętrznego). W ramach naszej oferty wspieramy firmy w przeprowadzeniu wywiadów mających na celu określenie miejsc i sposobów zapewnienia optymalnego oświetlenia w ciągu doby.W ramach projektów bierzemy pod uwagę:

Zadzwoń
510 975 260